Akce školy

Akce školy květen 2016

4.5. - Vystoupení dětí ke dni matek

5.5. - Pohádka z divadla Matýsek "Datlování", vstup 40,- Kč

31.5. - Dětský den - zábavné dopoledne s moderátorem a reprodukovanou hudbou( tanec, soutěže, odměny, dárky, překvapení)

 

Akce školy duben 2016

6.4. - Písečná animace - náhradní termín, v 15,00 hod pro rodiče a děti v MŠ - vystoupení a tvoření z písku, vstup 40,- Kč

7.4. - Logopedické šetření dětí dopoledne v MŠ - SPC Rumburk, mgr. Křepelková

19.4. - Ukázka dravců z lesnické školy dopoledne v MŠ

26.4. - Výroba mýdel dopoledne v MŠ

28.4. - Čarodějnické dopoledne v MŠ

 

Akce školy březen 2016

17.3. - Program pro předškolní děti "Jak rostliny léčí" s výrobou balzámů dopoledne v MŠ - povídání o běžných bylinkách a jejich využití

18.3. - Hudební divadlo "Já muzikant" - vstup 40,- Kč

22.3. - Fotografování dětí - společné foto tříd a zájemci o jednotlivé foto s jarní tématikou

23.3. - Odpolední akce pro rodiče s dětmi "Kouzelný černý bez" - jak léčivý je černý bez, co vše se z něj dá připravit, součástí programu je výroba bezových ozvučných dřívek a zvonkoher

Akce školy únor 2016

5.února. - Divadlo "Kašpárkův svět", pohádka O PRINCEZNÉ ROZMAŘILCE

loutková pohádka, vstup 40,- Kč

17.února ve středu - JARMARK -  společná odpolední akce pro rodiče, děti a zaměstnance od 14,30 do 16,00 hodin

součástí jarmarku bude prodejní akce dětských výrobků

29.února - PÍSEČNÁ ANIMACE - v pondělí v MŠ od 16,00 do 18,00 hodin, interaktivní program pro děti kdy se seznámí s vlastnostmi a možnostmi tvoření z písku. Vstup 40,- Kč

 

 

Akce školy v měsíci prosinec 2015

2.prosince - Čertovské dovádění dopoledne v Mš

4.prosince - Mikulášská nadílka ve spolupráci ZŠ Velký Šenov

9.prosince - Lekce preventivního programu zaměřená na návykové látky ve spolupráci PPP Rumburk

11.prosince - Zdobení vánočního stromečku v obchodě Phany Market, děti přinesou ozdoby vlastní výroby a ozdobí stromeček

14.prosince - Přijde k nám Ježíšek - dopoledne vánoční besídka pro děti v MŠ

16.prosince - Vánoční besídka s rodiči v MŠ - 17,00 hod

17.prosince - Shlédnutí vánočního vystoupení žáků ZŠ v kině v dopoledních hodinách

18.prosince - Sportovní školička - závěrečná ukázková lekce pro rodiče v 10,00 hod v tělocvičně ZŠ 2.stupeň

18.prosince - Návštěva dětí v domě DPS - vánoční vystoupení pro babičky a předání dárků

Akce školy v měsíci listopad 2015

3.listopadu - Halloweenská pohádka - dopoledne v MŠ, vstup zdarma

16.,17.listopadu - uzavřený provoz

25.listopadu - divadlo Matýsek - pohádka "O čápech", vstup 40,- Kč

 

Akce školy v měsíci říjnu 2015

1.10.2015 - Podzimní setkání na zahradě MŠ s vystoupením AGILITY - cvičení pejsci

8.10 2015 - Fotografování dětí s vánoční tematikou

9.10.2015 - Hudební vystoupení s toulavou kytarou "PODZIMNÍČEK" - vstup 40,- Kč

15.10.2015 - První lekce hravé angličtiny pro předškoláky

16.10. 2015 - Zahájení "SPORTOVNÍ ŠKOLIČKY" pro předškoláky

Akce školy v měsíci červnu 2015

2.6.  - společné fotografování tříd

3.6.  - od 15,00 hod v MŠ - "Vaříme zdravě,s dětmi a hravě "- ochutnávka, společné vaření, prezentace zdravé výživy

10.6. - dopoledne návštěva 1.třídy ZŠ

11.6. - 14,45 hod schůzka rodičů budoucích prvňáčků s p. učitelkou J. Nozarovou v MŠ

17.6. - školní výlet

18.6. - rozloučení s předškoláky

26.6. - spaní předškoláků v MŠ

 

 

Akce školy v měsíci květnu 2015

6.5. - Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2015 - 16

13.5. - Oslava Dne matek, dopoledne pro babičky s DPS, odpoledne pro maminky

19.5. - vzdělávací program dopoledne v MŠ "UČENÍ SE ZVÍŘÁTKY"

28.5. - Oslava dne dětí s kouzelníkem "DUO HUDYNY"

Akce školy v měsíci dubnu 2015

23.4. - preventivní sceeringové vyšetření očí

28.4. - 14,45 hod třídní schůzky

29.4. - dopoledne v MŠ ČARODĚJNICKÝ DEN"

Stránky