Zahájení školního roku 1. září 2020

Vážení rodiče,

v úterý 1. září 2020 bude zahájen nový školní rok. Děti budou rozděleny do jednotlivých tříd dle seznamu v šatně. Nadále budou platit tyto bezpečnostní a hygienická opatření:

 

- při příchodu do MŠ u hlavních dveří a také před vstupem dítěte do třídy použít desinfekci na ruce

- v prostorách budovy MŠ je povinnost pro rodiče i ostatní osoby nosit roušky

- děti musí mít jednu čistou roušku v šatní skříňce

- do MŠ je z hygienických důvodů zakázáno nosit předměty a hračky z domova

- dbejte, aby Vaše dítě nepřišlo do MŠ s jakýmikoliv respiračními příznaky

 

Děkujeme za respektování těchto pravidel.

 

Bc. Lenka Vopatová, ředitelka školy