4.3.2021 Informace k distančnímu vzdělávání

Od pondělí 8.3.2021 zahajujeme povinné distanční vzdělávání pro předškolní děti. Na webových stránkách školy bude každé pondělí zveřejněn týdenní plán pro distanční vzdělávání. Rodičům, kteří nemají možnost tisku budou materiály předávány osobně v MŠ, a to každé pondělí od 9,00 - do 11,00 hodin. Odevzdávání splněných úkolů bude pro všechny rodiče stejné, a to také vždy v pondělí od 9,00 - do 11,00 hodin.

Omlouvání dětí z distančního vzdělávání

Školský zákon stanoví doložení důvodů nepřítomnosti dítěte na distančním vzdělávání - pokud dítě stanovené úkoly nevypracuje, zákonný zástupce je povinen doložit omluvenku, viz příloha.

Po dobu uzavřeného provozu je  jídelna v MŠ uzavřena.

 

Bc. Lenka Vopatová, ředitelka školy