Informace k provozu v MŠ

Od 26. 4. 2021 je nadále  umožněna docházka do MŠ pouze těmto dětem:

- předškoláci - 3. třída Žabky

- dětem rodičů vybraných profesí (zdravotničtí pracovníci  ▪ pedagogickými pracovníky ▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů ▪ příslušníci ozbrojených sil ▪  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví ▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky ▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení ▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky)