7.11.2022 - projekt "Světlo pro světlušku" - ukázka vodících psů

V pondělí dopoledne nás navštíví spolek nevidomých "Život jde dál" s ukázkou práce vodících psů, vstup bude hrazen z příspěvků na třídu.