7.11.2022 - projekt "Světlo pro světlušku" - ukázka vodících psů

V pondělí dopoledne nás navštíví spolek nevidomých "Život jde dál" s ukázkou práce vodících psů, vstup bude hrazen z příspěvků na třídu.

3.11. 2022 - podzimní fotografování v MŠ

V 10,00 hod se děti budou v MŠ fotografovat, přineste dětem vhodné oblečení, odebrání fotek bude dobrovolné.