Opatření v MŠ od 1. 9. 2021

Od 1. 9. dodržování bezpečnostních a hygienických zásad

Do MŠ je povolen vstup pouze s nasazeným respirátorem, či rouškou. V prostorách šatny se zdržujte pouze nezbytnou dobu. Vstup třetích osob do budovy MŠ (kromě rodiče a dítěte) musí být minimalizován!

Pokud jste v posledních 14 dnech cestovali nebo se vraceli ze zahraničí, jste povinni při příchodu do MŠ tuto informaci nahlásit p. učitelce ve třídě. Dle seznamu zemí a aktuálního rizika nákazy vám budou sdělena následná opatření. Po návratu ze zemí s vysokým a extrémním rizikem nákazy nelze do MŠ dítě přijmout.

Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel.

24.6.2021 Rozloučení s předškoláky

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 24. 6. 2021 od 16,15 hodin proběhne v MŠ ve 3. třídě Žabek "Rozloučení s předškoláky" za účasti rodičů předškoláků a představitelů Městského úřadu Velký Šenov.

Program:

1. vystoupení dětí

2. předání upomínkových dárků

 

Jste srdečně zváni.

 

Bc. Lenka Vopatová

ředitelka školy

22. 6. 2021 Schůzka

Schůzka  pro rodiče předškoláků

 

V úterý 22. 6. 2021 bude od 16 hodin v MŠ schůzka s rodiči předškoláků za účasti p. učitelek ze Základní školy Velký Šenov. Budou předány informace k nástupu dětí do 1. třídy.

 

Účast nutná!

Fotografování V MŠ

FOTOGRAFOVÁNÍ

Děti se budou fotografovat společně se svojí třídou. Termíny jsou zajištěny na:

14. 6. pondělí a 16. 6. středa z důvodu možnosti nepříznivého počasí. Proto dejte dětem vhodné oblečení na oba dva dny!!!

27. 5. 2021 Rozhodnutí o přijetí do MŠ

V příloze je zveřejněna listina s registračními čísly, které byly zaslány SMS zprávou. Pod těmito čísly najdete přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2021.

Dne 3. 6. 2021 bude v MŠ od 9,00 do 15,00 hod vydáváno Rozhodnutí o přijetí do MŠ v papírové formě. Dále budou předány k vyplnění další formuláře potřebné k přijetí dítěte do MŠ (přihláška ke stravování, evidenční list...). Pokud se nebudete moci dostavit, je možné domluvit jiný termín na telefonním čísle 731 495 164.

 

Bc. Lenka Vopatová

ředitelka školy

20. 6. 2021 Oznámení o uzavření provozu v době letních prázdnin

Vážení rodiče,

plánované uzavření provozu v MŠ v době letních prázdnin je od 19. 7. do 13. 8. 2021(4 týdny).

 

Bc. Lenka Vopatová

ředitelka školy

7. 5. 2021 Otevření MŠ

Vážení rodiče,

10. 5. 2021 bude zahájen provoz v mateřské škole pro všechny děti bez omezení a bez testování. Nadále je povinnost nošení respirátorů pro rodiče a zákonné zástupce. Vstup třetích osob mimo dětí, rodičů a zákonných zástupců do prostor školy jen v nezbytně nutných případech.

Již se na všechny děti moc těšíme.

 

Bc. Lenka Vopatová

ředitelka školy

 

Informace k provozu MŠ od 3. 5 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:

 Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:  V mateřských školách od 3. 5. 2021 ▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující: o děti v mateřských školách v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze se od 3. 5. 2021 již povinně netestují, všichni pracovníci přítomní na pracovišti MŠ se testují povinně jedenkrát v pracovním týdnu (to stejné již platí v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském). Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Distanční výuka pro předškoláky v týdnu od 3.5. do 7.5. 2021

Vážení rodiče,

připravily jsme pro děti (nejen) předškoláky, kteří nechodí do MŠ úkoly pro distanční výuku v týdnu od 3. do 7. května 2021.
Všechny úkoly naleznete v přílohách, přičemž první příloha je soupis a popsání podrobných informací ke všem pracovním listům (tu nemusíte tisknout) a dále následují samotné pracovní listy. Vše prosím odevzdejte dle pokynů uvedených zde v aktualitách.
Přejeme vám krásné dny plné radosti, při plnění pracovních listů s vašimi dětmi. Doufáme že se již brzy setkáme.

 

Učitelky žabek  Kristýna a Jana.

Informace k zápisu do MŠ 2021

Zápis proběhne v souladu s právními předpisy. Z důvodu koronavirové epidemie proběhne elektronickou cestou od 2. do 16. 5. 2021.

Formuláře k vyplnění najdete v hlavním menu - složka Zápis do MŠ:

1. Žádost o přijetí do MŠ+doložení kopie rodného listu.

2. Formulář k vyjádření lékaře.

3. Formulář souhlasu ke zpracování osobních údajů.

4. Kritéria pro přijetí dítěte.

 

Žádost můžete podat následujícími způsoby:

A) Do datové schránky školy (gr2k3uu).

B) E - mailem s elektronickým podpisem: info@msvelkysenov.cz (nelze jen poslat prostý e - mail).

C) Poštou: Mateřská škola Velký Šenov, Leopoldka 74, 407 78 Velký Šenov.

D) Vhozením obálky s dokumenty do schránky MŠ s nápisem ZÁPIS.

E) Osobním podáním ( pouze po telefonické domluvě na čísle 731495164).

 

Pokud rodiče nemají možnost stažení formulářů, budou formuláře vydány v MŠ po telefonické domluvě.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Informace o přijetí dítěte do MŠ najdete na webových stránkách školy pod registračním číslem dne 27. 5. 2021. Registrační číslo vám bude sděleno SMS zprávou na vámi uvedený telefon v Žádosti o přijetí do MŠ.

 

Bc. Lenka Vopatová, ředitelka školy

 

Stránky

Přihlásit se k odběru Mateřská škola Velký Šenov RSS