Zápis dětí do ZŠ

Dne 15.ledna 2014 se od 14,30 do 17,00 hodin na 1. stupni ZŠ koná zápis dětí do základní školy.

Sebou si přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Děti s odkladem školní docházky k zápisu již znovu nemusí.