Zajímavosti pro rodiče

KDY JE DÍTĚ ZRALÉ PRO VSTUP DO MŠ ?

Ideální z vývojového hlediska je považován třetí rok života dítěte, ale je to individuální. Dítě by mělo začínat vyhledávat nové podněty, činnosti, kamarády. Prostředí mateřské školy je zdrojem inspirace pro nová poznání, objevování a podněcování ve vývoji.

 

CO BY MĚLO DÍTĚ PŘED VSTUPEM DO MŠ UMĚT ?

Dítěti ulehčíte vstup do MŠ pokud ho povedete k samostatnosti a k sebeobsluze. Paní učitelky rády všem dětem pomohou, ale Vaše dítě se bude cítit lépe, pokud bude stejně šikovné jako ostatní děti a zvládne

  • obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka)
  • poznat si své oblečení (podepsané se snáze najde)
  • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (jednoduché oblečení lépe zvládne)
  • zvládat chůzi po schodech
  • samo se najíst lžící, pít ze skleničky
  • umývat si ruce mýdlem, utřít do ručníku, ovládat kohoutek
  • používat kapesník
  • používat toaletu

Oblečení a věci do MŠ připravujte s dítětem společně, snadněji si je zapamatuje a pozná. Ukazujte mu, kam jeho věci v šatně ukládáte.

 

JAK DÍTĚ MOTIVOVAT PŘED VSTUPEM DO MŠ ?

Povídejte si s dítětem jaké to v mateřské škole bude, kolik nových kamarádů najde, co se vše naučí apod. Je potřebné poskytnout dětem dostatek informací, aby se zbytečně neobávalo neznámého. Využijte dne otevřených dveří, seznamte dítě s novým prostředím, s učitelkami, průběhem dne v MŠ. O školce doma hezky mluvte, „Nestrašte“ své dítě mateřskou školou! Ujistěte dítě, že ve školce není „odloženo“, ale že mu bude ve školce dobře a až si zvykne, bude tam rádo.

 

CO DĚLAT, KDYŽ JE DÍTĚ VELMI PLAČTIVÉ ?

Chce to čas a trpělivost pro všechny zúčastněné. Dítě prožívá velkou změnu v životě – nové prostředí, změna vztahů, nový režim. Narušil se jeho pocit bezpečí a jistoty, který potřebuje opět získat. A to se mu podaří prostřednictvím paní učitelky, která svou láskou a empatií dokáže dítě uklidnit a odvést pozornost na nové podněty.

Rodičům doporučujeme zbytečně neprodlužovat ranní loučení a dítě ujistit kdy a kdo si ho vyzvedne. Tento dohodnutý čas je potřeba dodržovat, aby dítě mělo jistotu, že na něj nezapomenete. Důležitá je pravidelnost v průběhu dne i týdne, přináší pocit jistoty, protože dítě se nedokáže dobře orientovat v čase. Není vhodné vytvářet dlouhé pauzy v docházce, protože při každém příchodu si zvyká znovu. Pobyt dítěte v MŠ rovnou na celý den je nepřiměřenou zátěží, proto je vhodné dobu postupně prodlužovat.

 

PRVNÍ DNY V MŠ

Již první den by měl probíhat obvykle, aby dítě vědělo na čem je – jistota a opakování je tím, co usnadní adaptaci. První tři měsíce jsou pro dítě seznamovací, zvyká si na nový režim, nové kamarády, prostředí, přivyká novým pravidlům. Nevadí, že se ze začátku nezapojuje do činností, důležité je, že si hraje, navazuje kontakty, to ostatní přijde samo.

Určitě přijdou potíže typu“ já dnes nechci“, ale je důležité zatnout zuby a nepovolit. Jakmile rodič ustoupí, bude to dítě zkoušet dál. Rodiče a děti potom zažívají ranní stresy a dohadování s dítětem. Stejný problém může nastat po nemoci nebo delší pauze a opět bude nějaký čas trvat, než si dítě zvykne.

 

CO DĚLAT, ABY SE DÍTĚ PŘED NÁSTUPEM DO MŠ NEBÁLO

Podporujte své dítě v kontaktu s ostatními dětmi, umožněte mu krátkodobé odloučení od rodičů, podporujte ho v samostatnosti a sebeobsluze, protože v začátcích je každá prosba o pomoc, kdy  musí komunikovat s neznámými lidmi, pro dítě přítěží.

 

JAK SI UČITELKY V MŠ PORADÍ S PLAČÍCÍM DÍTĚTEM ?

Každá učitelka je odborně připravena na svou profesi, dokáže porozumět  dítěti a respektovat jeho individuální potřeby, kterým přizpůsobí průběh adaptace na MŠ. Pomáhá přítomnost kamaráda nebo sourozence ve třídě. Na odloučení si dítě zvyká postupně a většinou po odchodu rodičů přestává plakat, protože ho paní učitelka dokáže zajímavou činností zabavit. Úsměv učitelky a projevení radosti, že dítě přišlo opět do školky a ujištění, že si pro něj maminka brzy přijde je dobrý začátek dne v mateřské škole.