Akce školy

Akce školy únor 2024

2. 2. - Masopust u Rybiček dopoledne v MŠ

8. 2. - "Jarmark" - odpoledne od 14,30 - do 16,00 hod v MŠ

10. 2. - Masopustní průvod ve spolupráci s městem Velký Šenov - 10. 2. v sobotu od 13,30 hod se zúčastníme průvodu, děti s rodiči mohou přijít v maskách a s hudebními nástroji. Sraz u hasičárny.

21. 2. - Divadlo Matýsek dopoledne v MŠ, vstup 50,- Kč

Pozor změna termínu ! 28. 2. - Karneval dopoledne v MŠ - karneval bude 29. 2.

Akce školy prosinec 2023

1. 12. - Výlet do Rumburku s programem "Zdravý úsměv" - třída "Žabek".

5. 12. - "Mikulášská nadílka" dopoledne v MŠ ve spolupráci se ZŠ - vystoupení dětí, nadílka.

6. 12. - Projektový den pro třídu "Žabky" na téma "Poznávání digitálního světa na koberci a prožitkem" - rozvoj logického myšlení, koncentrace pozornosti a vnímání, rozvoj prostorové orientace a představivosti, procvičování jemné i hrubé motoriky.

9. 12. - "Rozsvícení stromečku" - ve spolupráci se zřizovatelem se s dětmi zúčastníme akce na náměstí, formou divadelního představení.

19. 12. - Vánoční tvoření pro rodiče a děti v jednotlivých třídách od 14,30 hodin.

20.12. - Vánoční burza v MŠ od 14,30 hodin.

20. 12. - Vystoupení dětí a předání vánočních dárků babičkám z DPS - dopoledne v MŠ.

21. 12.  - Nadílka od "Ježíška" dopoledne v MŠ.

 

   

Akce školy říjen 2023

10.10. - Vzdělávací program "Stromku vyprávěj" pro 3. třídu - Žabky.  Výlet do Muzea Rumburk, vstup hradí škola.

10.10. - Informační schůzky pro rodiče v 15,00 hod.

17.10. - Do MŠ přijede Planetárium - scénické kino s programem "Život stromů", vstup 60,- Kč.

18.10. - Dopoledne v MŠ na školní zahradě sázení ovocného stromu společně s dětmi.

19.10. - Podzimní tvoření s rodiči od 14,30 hod.

31.10. - Do MŠ přijede divadlo Matýsek, vstup 60,- Kč.

Akce školy červen 2023

1. 6.  - dopolene v MŠ oslava Mezinároního dne dětí

1. 6. - odpoledne od 15,30 hod Rozloučení s předškoláky na školní zahradě

7. 6. - návštěva 1. třídy ZŠ - budoucí školáčci ze třídy Žabek

8. 6. - Atletická olympiáda v Rumburku - školu budou reprezentovat 2 chlapci a 2 dívky

13. 6. - školní výlet ZOO Liberec, cena 380,00 Kč

27. 6. - shlédnutí divadelního přestavení v režii ZŠ - dopoledne v kinosále

28. 6. - návštěva Rumburského muzea s interaktivním programem "Poklady skřítka Alfonse" - 3.třída Žabky

Akce školy květen 2023

3. 5. Jarní fotografování jednotlivců , fotografování celých tříd

4. 5. Zápis dětí pro školní rok 2023/24

10. 5. Dopoledne v MŠ hudební vystoupení dětí ze Základní umělecké školy Šluknov

10. 5. Odpoledne v MŠ besídka pro maminky - 2. třída Kačenky - 14,45, 3. třída Žabky - 14,45, 1. třída Rybičky 15,00 hod

16. 5.  Interaktivní program pro děti dopoledne na školní zahradě "Učení se zvířátky"

18. 5. Informační schůzky pro rodiče všech tříd  v 15,00 Hod

Akce školy duben 2023

5. 4. - velikonoční nadílka dopoledne v MŠ

11. 4. - ukázka výcviku Dog dancing - vstup 60,- Kč

14. 4. - dopoledne v MŠ "Den země"

20. 4. - dopoledne v MŠ "Dopravní den"

28. 4. - čarodějnické dopoledne v MŠ

Akce školy březen 2023

3. 3. - dopoledne v MŠ "Kouzelnický karneval" - vstup bude hrazen z příspěvků na třídu

13.3. - dopoledne návštěva městské knihovny - třída Rybičky

14.3. - dopoledne návštěva městské knihovny - třída Kačenky

15.3. - dopoledne návštěva městské knihovny - třída Žabky

17.3. - divadlo Matýsek s pohádkou "O zatoulané písničce" - vstup 60,- Kč

20.3. - výlet třídy předškoláků do rumburského muzea na velikonoční vzděl. program

21.3. - předčítání pohádek babičkami z DPS

27.3. - divadlo Koloběžka s pohádkou "Ježibaba Kolomajzna slaví Velikonoce" - vstup 60,- Kč

 

 

Akce školy únor 2023

21.2. - Masopustní tvoření pro rodiče a děti od 14,30 hodin v jednotlivých třídách. Přijďte si vyvořit masku, škrabošku, klobouk či jinou rekvizitu do masopustního průvodu.

22.2. - Masopustní jarmark od 14,30 v prostorách šatny.

22.2. - Divadlo Koloběžka v dopoledních hodinách - pohádka "O porouchaném robotovi", vstup 50,- Kč

25.2. - Společný masopustní průvod organizovaný Městem Velký Šenov.

Akce školy prosinec 2022

  5.12. - dopoledne v MŠ Mikulášská besídka 

14.12. - dopoledne v MŠ nadílka  pro děti od "Ježíška"

14.12. - odpoledne v 15,00 hod vánoční besídka pro rodiče a děti v jednotlivých třídách

19.12 - 14,30 - 16,00 hod vánoční burza v MŠ

Akce školy listopad 2022

1.11. - Halloween dopoledne v MŠ - děti si mohou ráno přinést kostýmy, dopolední program v MŠ a na školní zahradě

3.11. - podzimní fotografování

7.11. - akce "Světlo pro světlušku" - dopoledne nás navštíví spolek nevidomých "Život jde dál" a předvedou práci s vodícími psy

8.11. - 14,30 - 16,00 hod odpoledne v MŠ ve třídách - hry pro rodiče a děti se smyslovým zaměřením

11.11. - návštěva muzea v Rumburku - zúčastní se  děti ze 3. třídy Žabek - odjezd v 8,07 vlakem

26.11. - vystoupení u vánočního stromečku  v parku u MěÚ

30.11. - vánoční fotografování v MŠ

Stránky