Akce školy

Akce školy červen 2024

3. 6. - "Dětský den" dopoledne v MŠ

4. 6. - od 15 hod beseda pro rodiče a děti se spisovatelkou a ilustrátorkou Irenou Lachoutovou

7. 6. - třida "Žabek" navštíví 1. třídu ZŠ

14. 6. - Rozloučení s předškoláky od 15 hodin

20. 6. - Školní výlet na zámek do Benešova nad Ploučnicí

Akce školy květen 2024

6. 5. - "Dopravní den" dopoledne v MŠ - přineste dětem do MŠ helmy, kola, odstrkovadla, koloběžky....

7. 5. - "Zápis do MŠ" pro školní rok 2024.

13. 5. - Vystoupení dětí "K svátku maminek" od 14,30 v jednotlivých třídách.

15. 5. - od 15,00 hodin schůzky pro všechny třídy

22. 5. - Hudební vystoupení Základní umělecké školy dopoledne v MŠ

Akce školy březen 2024

V průběhu měsíce března navštívíme v rámci "Měsíce knihy" po jednotlivých třídách místní knihovnu, kde bude mít paní knihovnice pro děti připravený program s prohlídkou knihovny.

 

 

18. 3. - proběhne dopoledne v MŠ vyšetření očí přihlášených dětí

19. 3. - "Den vody" - odpoledne od 14,30 hod bude pro rodiče s dětmi připraven program v jednotlivých třídách na téma VODA.

28. 3.  - velikonoční dopoledne pro děti s hledáním "Zajíčkovi nadílky"

28.3. - odpoledne od 14,30 - pro rodiče "Velikonoční burza dětských výrobků" 

Akce školy únor 2024

2. 2. - Masopust u Rybiček dopoledne v MŠ

8. 2. - "Jarmark" - odpoledne od 14,30 - do 16,00 hod v MŠ

10. 2. - Masopustní průvod ve spolupráci s městem Velký Šenov - 10. 2. v sobotu od 13,30 hod se zúčastníme průvodu, děti s rodiči mohou přijít v maskách a s hudebními nástroji. Sraz u hasičárny.

21. 2. - Divadlo Matýsek dopoledne v MŠ, vstup 50,- Kč

Pozor změna termínu ! 28. 2. - Karneval dopoledne v MŠ - karneval bude 29. 2.

Akce školy prosinec 2023

1. 12. - Výlet do Rumburku s programem "Zdravý úsměv" - třída "Žabek".

5. 12. - "Mikulášská nadílka" dopoledne v MŠ ve spolupráci se ZŠ - vystoupení dětí, nadílka.

6. 12. - Projektový den pro třídu "Žabky" na téma "Poznávání digitálního světa na koberci a prožitkem" - rozvoj logického myšlení, koncentrace pozornosti a vnímání, rozvoj prostorové orientace a představivosti, procvičování jemné i hrubé motoriky.

9. 12. - "Rozsvícení stromečku" - ve spolupráci se zřizovatelem se s dětmi zúčastníme akce na náměstí, formou divadelního představení.

19. 12. - Vánoční tvoření pro rodiče a děti v jednotlivých třídách od 14,30 hodin.

20.12. - Vánoční burza v MŠ od 14,30 hodin.

20. 12. - Vystoupení dětí a předání vánočních dárků babičkám z DPS - dopoledne v MŠ.

21. 12.  - Nadílka od "Ježíška" dopoledne v MŠ.

 

   

Akce školy říjen 2023

10.10. - Vzdělávací program "Stromku vyprávěj" pro 3. třídu - Žabky.  Výlet do Muzea Rumburk, vstup hradí škola.

10.10. - Informační schůzky pro rodiče v 15,00 hod.

17.10. - Do MŠ přijede Planetárium - scénické kino s programem "Život stromů", vstup 60,- Kč.

18.10. - Dopoledne v MŠ na školní zahradě sázení ovocného stromu společně s dětmi.

19.10. - Podzimní tvoření s rodiči od 14,30 hod.

31.10. - Do MŠ přijede divadlo Matýsek, vstup 60,- Kč.

Akce školy červen 2023

1. 6.  - dopolene v MŠ oslava Mezinároního dne dětí

1. 6. - odpoledne od 15,30 hod Rozloučení s předškoláky na školní zahradě

7. 6. - návštěva 1. třídy ZŠ - budoucí školáčci ze třídy Žabek

8. 6. - Atletická olympiáda v Rumburku - školu budou reprezentovat 2 chlapci a 2 dívky

13. 6. - školní výlet ZOO Liberec, cena 380,00 Kč

27. 6. - shlédnutí divadelního přestavení v režii ZŠ - dopoledne v kinosále

28. 6. - návštěva Rumburského muzea s interaktivním programem "Poklady skřítka Alfonse" - 3.třída Žabky

Akce školy květen 2023

3. 5. Jarní fotografování jednotlivců , fotografování celých tříd

4. 5. Zápis dětí pro školní rok 2023/24

10. 5. Dopoledne v MŠ hudební vystoupení dětí ze Základní umělecké školy Šluknov

10. 5. Odpoledne v MŠ besídka pro maminky - 2. třída Kačenky - 14,45, 3. třída Žabky - 14,45, 1. třída Rybičky 15,00 hod

16. 5.  Interaktivní program pro děti dopoledne na školní zahradě "Učení se zvířátky"

18. 5. Informační schůzky pro rodiče všech tříd  v 15,00 Hod

Akce školy duben 2023

5. 4. - velikonoční nadílka dopoledne v MŠ

11. 4. - ukázka výcviku Dog dancing - vstup 60,- Kč

14. 4. - dopoledne v MŠ "Den země"

20. 4. - dopoledne v MŠ "Dopravní den"

28. 4. - čarodějnické dopoledne v MŠ

Akce školy březen 2023

3. 3. - dopoledne v MŠ "Kouzelnický karneval" - vstup bude hrazen z příspěvků na třídu

13.3. - dopoledne návštěva městské knihovny - třída Rybičky

14.3. - dopoledne návštěva městské knihovny - třída Kačenky

15.3. - dopoledne návštěva městské knihovny - třída Žabky

17.3. - divadlo Matýsek s pohádkou "O zatoulané písničce" - vstup 60,- Kč

20.3. - výlet třídy předškoláků do rumburského muzea na velikonoční vzděl. program

21.3. - předčítání pohádek babičkami z DPS

27.3. - divadlo Koloběžka s pohádkou "Ježibaba Kolomajzna slaví Velikonoce" - vstup 60,- Kč

 

 

Stránky