Akce školy

Akce školy červen 2023

1. 6.  - dopolene v MŠ oslava Mezinároního dne dětí

1. 6. - odpoledne od 15,30 hod Rozloučení s předškoláky na školní zahradě

7. 6. - návštěva 1. třídy ZŠ - budoucí školáčci ze třídy Žabek

8. 6. - Atletická olympiáda v Rumburku - školu budou reprezentovat 2 chlapci a 2 dívky

13. 6. - školní výlet ZOO Liberec, cena 380,00 Kč

27. 6. - shlédnutí divadelního přestavení v režii ZŠ - dopoledne v kinosále

28. 6. - návštěva Rumburského muzea s interaktivním programem "Poklady skřítka Alfonse" - 3.třída Žabky

Akce školy květen 2023

3. 5. Jarní fotografování jednotlivců , fotografování celých tříd

4. 5. Zápis dětí pro školní rok 2023/24

10. 5. Dopoledne v MŠ hudební vystoupení dětí ze Základní umělecké školy Šluknov

10. 5. Odpoledne v MŠ besídka pro maminky - 2. třída Kačenky - 14,45, 3. třída Žabky - 14,45, 1. třída Rybičky 15,00 hod

16. 5.  Interaktivní program pro děti dopoledne na školní zahradě "Učení se zvířátky"

18. 5. Informační schůzky pro rodiče všech tříd  v 15,00 Hod

Akce školy duben 2023

5. 4. - velikonoční nadílka dopoledne v MŠ

11. 4. - ukázka výcviku Dog dancing - vstup 60,- Kč

14. 4. - dopoledne v MŠ "Den země"

20. 4. - dopoledne v MŠ "Dopravní den"

28. 4. - čarodějnické dopoledne v MŠ

Akce školy březen 2023

3. 3. - dopoledne v MŠ "Kouzelnický karneval" - vstup bude hrazen z příspěvků na třídu

13.3. - dopoledne návštěva městské knihovny - třída Rybičky

14.3. - dopoledne návštěva městské knihovny - třída Kačenky

15.3. - dopoledne návštěva městské knihovny - třída Žabky

17.3. - divadlo Matýsek s pohádkou "O zatoulané písničce" - vstup 60,- Kč

20.3. - výlet třídy předškoláků do rumburského muzea na velikonoční vzděl. program

21.3. - předčítání pohádek babičkami z DPS

27.3. - divadlo Koloběžka s pohádkou "Ježibaba Kolomajzna slaví Velikonoce" - vstup 60,- Kč

 

 

Akce školy únor 2023

21.2. - Masopustní tvoření pro rodiče a děti od 14,30 hodin v jednotlivých třídách. Přijďte si vyvořit masku, škrabošku, klobouk či jinou rekvizitu do masopustního průvodu.

22.2. - Masopustní jarmark od 14,30 v prostorách šatny.

22.2. - Divadlo Koloběžka v dopoledních hodinách - pohádka "O porouchaném robotovi", vstup 50,- Kč

25.2. - Společný masopustní průvod organizovaný Městem Velký Šenov.

Akce školy prosinec 2022

  5.12. - dopoledne v MŠ Mikulášská besídka 

14.12. - dopoledne v MŠ nadílka  pro děti od "Ježíška"

14.12. - odpoledne v 15,00 hod vánoční besídka pro rodiče a děti v jednotlivých třídách

19.12 - 14,30 - 16,00 hod vánoční burza v MŠ

Akce školy listopad 2022

1.11. - Halloween dopoledne v MŠ - děti si mohou ráno přinést kostýmy, dopolední program v MŠ a na školní zahradě

3.11. - podzimní fotografování

7.11. - akce "Světlo pro světlušku" - dopoledne nás navštíví spolek nevidomých "Život jde dál" a předvedou práci s vodícími psy

8.11. - 14,30 - 16,00 hod odpoledne v MŠ ve třídách - hry pro rodiče a děti se smyslovým zaměřením

11.11. - návštěva muzea v Rumburku - zúčastní se  děti ze 3. třídy Žabek - odjezd v 8,07 vlakem

26.11. - vystoupení u vánočního stromečku  v parku u MěÚ

30.11. - vánoční fotografování v MŠ

Akce školy říjen 2022

20.10. - od 16 hod schůzky pro rodiče všech dětí

24.10. - podzimní tvoření pro rodiče s dětmi se závěrečným lampiónoým průvodem

31.10. - divadlo Matýsek s pohádkou "Tajemství staré skříně", vstup 50,- Kč

Akce školy červen 2022

1.6. - Den dětí dopoledne v MŠ - "Lesní stezka".

10.6. - Projektový den ve spolupráci se studenty z Evropské obchodní akademie - zábavné dopoledne.

14.6. - Školní výlet.

16.6. - Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ.

22.6. - Zahradní slavnost s rozloučením s předškoláky - pro všechny děti od 15,00 hodin. 

Akce školy květen 2022

9.5. - ukázka výcviku vodících psů dopoledne v MŠ - vstup 40,- Kč

10.5. - besídka pro maminky - 1. třída Rybičky 14,45, 2. tř. Kačenky - 15,00 hod, 3. tř. Žabky - 15,15 hod

11.5. - hudební vystoupení Základní umělecké školy dopoledne v MŠ

12.5. - společné fotografování tříd dopoledne v MŠ

19.5. - výlet do Muzea Rumburk - program pro děti "S kukačkou okolo rybníka"

Dopravní den dopoledne v MŠ - datum bude upřesněn.

Ukázka hasičské techniky dopoledne v MŠ - datum bude upřesněn.

 

Stránky