Základní informace o škole

Zřizovatel: Město Velký Šenov
Název organizace: Mateřská škola Velký Šenov, okres Děčín,
příspěvková organizace
Velký Šenov, Leopoldka  čp. 74, PSČ 40778
IČ:
Právní forma organizace:
75001918
příspěvková organizace
Ředitelka školy Bc. Lenka Vopatová
jmenovaná na základě usnesení RM č. 54/I/26, ze dne 23.7. 2012, na základě konkurzního řízení
Zástupkyně ředitelky: Martina Mlčuchová
Kontakt: telefon:
mobil:
e-mail:
412 391 430
731 495 164
info@msvelkysenov.cz
Provoz MŠ: 6:00 - 16:00 hodin
Celková kapacita školy:
Počet zapsaných dětí:
Počet tříd:
75 dětí
59
3 (děti jsou rozděleny podle věku)

 

Naše MŠ je umístěna v jednopatrové budově. Lokalita, v níž se nachází umožňuje přirozené pozorování přírody a rozvíjení kladného vztahu k ní. K tomu je přizpůsoben náš Školní vzdělávací  program s názvem „Jaro, léto, podzim zima – to je celý rok“.

Máme 3 třídy, přičemž děti jsou rozděleny podle věku. V předškolní třídě se děti intenzivně věnují přípravě na vstup do ZŠ se kterou spolupracujeme. Dále úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou a se Speciálním pedagogickým centrem v Rumburku.

Kromě základního předškolního vzdělávání nabízíme dětem v průběhu školního roku různé projektové akce. Spolupracujeme s místními organizacemi, kde děti získávají povědomí o jejich práci (IZS,  Národní park České Švýcarsko, Dům s pečovatelskou službou, Ústav sociální péče, Schrodingerův institut,....).

Škola je moderně vybavena velkým množstvím pomůcek a hraček, odpovídajících současným trendům předškolního vzdělávání. Velkou pýchou je krásně vybavená  zahrada, kterou děti využívají téměř celoročně.

 

Motto:

Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.

 

Třída VĚK UČITELKY
Rybičky 3 - 4 leté děti Bc. Lenka Vopatová, Jana Líbalová, Alexandra Kolářová
Kačenky 4 - 5 leté děti Martina Mlčuchová, Hana Němcová
Žabky 5 - 6 leté děti  Anna Málková

 

Provoz mateřské školy začíná v 6:00 a končí v 16:00 hodin.

6:00 - 8:00

scházení dětí, spontánní zájmové aktivity, činnosti řízené pedagogickými pracovníky, individuální péče o děti, hry ve skupinkách a v hracích koutcích

8:00 - 8:30 společné přivítání, komunitní kruh – seznámení s programem dne, ranní cvičení
8:30 - 9:00 dopolední svačina
9:00 - 9:30

řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí
(dle tématu v Třídním vzdělávacím programu)

9:30 - 11:30

příprava na pobyt venku, vedení dětí k samostatnosti při oblékání, pobyt venku – hry na školní zahradě, vycházky do okolí, seznamování s přírodou

11:30 - 12:15 oběd a osobní hygiena dětí
12:15 - 14:00 čas pro pohádku, spánek a odpočinek dětí, individuální práce s dětmi
14:00 - 14:30 odpolední svačina
14:30 - 16:00

odpolední zájmové činnosti zaměřené na hry a pohybové aktivity, odchod s doprovodem domů