Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

V příloze je pod registračními čísly uvedeno přijetí dítěte do MŠ.