Třídní schůzky 26.9.2019

Dne 26.9. ve čtvrtek se v MŠ v 1. tř. Rybiček uskuteční informativní třídní schůzky pro všechny třídy společně.

Čas: 16,30 hodin

Program:

- informace k zahájení školního roku

- průběh 1. pololetí a připravované akce

- aktualizace Školní řádu a Školního vzděl. programu

- indivyduální informace o dětech dle potřeby