2.5. 2020 Žádost o přijetí do MŠ

- od 2.5. do 16. 5. budou přijímány Žádosti o přijetí do MŠ, které jsou k dispozici ke stažení v kolonce Zápis do MŠ

- k žádosti musí být přiloženo:

1. čestné prohlášení o očkování dítěte s kopií očkovacího průkazu (ke stažení Zápis do MŠ)

2. kopie rodného listu dítěte

3. souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení Zápis do MŠ)

 

- kritéria pro přijetí dítěte do MŠ jsou ke stažení v kolonce Zápis do MŠ

- 27.5. bude na těchto webových stránkách vyvěšena listina přijatých dětí pod uvedeným registračním číslem

- registrační číslo vám zašleme SMS zprávou  na vámi uvedený telefon na Žádosti o přijetí do MŠ!!!

V naléhavých případech (nemožnost stažení formulářů) bude vydána žádost v MŠ po telefonické domluvě  dne 6.5.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.