Otevření provozu v MŠ

Dne 11. 5. 2020 bude opět zahájen provoz v MŠ. V přílohách přikládáme výzvu pro rodiče a  čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bez něhož nemůže dítě do MŠ docházet. (ke stažení v příloze)

O nástupu dítětěte do MŠ je nutné informovat telefonicky předem. ( 731495164)