Informace k Rozloučení s předškoláky 23.6.2020

Vážení rodiče, 

z důvodu koronavirové epidemie je nutné sebou přinést čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte(formulář na webových stránkách), popřípadě bude možnost vyplnění před akcí v MŠ.

Netýká se již docházejících dětí.

Bc. Lenka Vopatová, ředitelka MŠ