Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti
(dle zák. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)
 
Při tvorbě a správě stránek byla zohledněna přístupnost obsahu i funkčnost webu tak, aby webové stránky splňovaly všechny důležité zásady přístupnosti podle příslušné metodiky, stanovené Pravidly tvorby přístupného webu dle vyhlášky č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) a podle metodik Blind Friendly Web a WCAG 1.0.
 
Problematiku upravuje Zákon č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony zavádí Následující povinnost orgánů veřejné správy. Při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách) je nezbytné postupovat tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány v takové formě, která umožňuje i osobám se zdravotním postižením se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit.
 
Některé informace na stránkách jsou uveřejněny v podobě dokumentů formátu (výčet použitých formátů např. *.DOC, *.DOCX, *.XLS, *.XLSX a *.PDF). K prohlížení těchto dokumentů je nutné použít software, který umožňuje prohlížení těchto formátů, například zdarma poskytovaný Word Viewer, Excel Viewer nebo Acrobat Reader.
 
Kontakt na technickou podporu webu
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, zašlete na adresu technické podpory serveru:
vykosoft@vyko.cz