8.4.2021 Předběžné informace o otevření MŠ

Vážení rodiče,

čekáme na rozhodnutí, které by ohledně otevření MŠ mělo podle aktuálních informací padnout v pátek 9. 4. v odpoledních hodinách. Pokud dojde i v děčínském okrese k otevření od 12.4. bude se týkat těchto dětí:

A) děti s povinnou předškolní docházkou

B) děti rodičů vybraných profesí:

 - zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

 - pedagogičtí pracovníci

 - zaměstnanci bezpečnostních sborů

 - příslušníci ozbrojených sil

 - zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

 - zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 - zaměstnanci Úřadu práce České republiky

 - zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

 - zaměstnanci Finanční správy České republiky

 Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Povinnost testování dětí bude 2x v týdnu. Kdo nebude chtít testování podstupovat, bude mu absence v MŠ omluvena.

Aktuální dění ohledně otevření mateřských škol budeme nadále sledovat a další informace uveřejníme na těchto webových stránkách.

 

Bc. Lenka Vopatová, ředitelka školy