Informace k otevření MŠ od 19. 4. 2021

Pravidla provozu MŠ od 19. 4. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  (dále jen MZ) k omezení provozu ve školách a šk. zařízeních umožňuje od 19.4. osobní přítomnost na vzdělávání dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání a dětem rodičů vybraných profesí. Dítě může být přijato do MŠ pouze v případě, že podstoupí pravidelné testování 2x v týdnu (pondělí, čtvrtek) v součinnosti se zákonným zástupcem. Celkový čas testování je cca 20 min, je potřeba s tím počítat. Testování nemusí podstoupit dítě, které prodělalo COVID 19 a doloží potvrzení od lékaře.  Podrobné informace budou předány v den nástupu do MŠ.

Hygienická a bezpečnostní opatření:

  • Povinnost nosit respirátor pro zákonné zástupce, děti bez roušek.
  • Děti s jakýmkoliv příznakem COVID 19  (najdete v příloze pod textem), nesmí být do MŠ přijaty.
  • Instrukce k testování najdete v další příloze