Informace k zápisu do MŠ 2021

Zápis proběhne v souladu s právními předpisy. Z důvodu koronavirové epidemie proběhne elektronickou cestou od 2. do 16. 5. 2021.

Formuláře k vyplnění najdete v hlavním menu - složka Zápis do MŠ:

1. Žádost o přijetí do MŠ+doložení kopie rodného listu.

2. Formulář k vyjádření lékaře.

3. Formulář souhlasu ke zpracování osobních údajů.

4. Kritéria pro přijetí dítěte.

 

Žádost můžete podat následujícími způsoby:

A) Do datové schránky školy (gr2k3uu).

B) E - mailem s elektronickým podpisem: info@msvelkysenov.cz (nelze jen poslat prostý e - mail).

C) Poštou: Mateřská škola Velký Šenov, Leopoldka 74, 407 78 Velký Šenov.

D) Vhozením obálky s dokumenty do schránky MŠ s nápisem ZÁPIS.

E) Osobním podáním ( pouze po telefonické domluvě na čísle 731495164).

 

Pokud rodiče nemají možnost stažení formulářů, budou formuláře vydány v MŠ po telefonické domluvě.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Informace o přijetí dítěte do MŠ najdete na webových stránkách školy pod registračním číslem dne 27. 5. 2021. Registrační číslo vám bude sděleno SMS zprávou na vámi uvedený telefon v Žádosti o přijetí do MŠ.

 

Bc. Lenka Vopatová, ředitelka školy