Opatření v MŠ od 1. 9. 2021

Od 1. 9. dodržování bezpečnostních a hygienických zásad

Do MŠ je povolen vstup pouze s nasazeným respirátorem, či rouškou. V prostorách šatny se zdržujte pouze nezbytnou dobu. Vstup třetích osob do budovy MŠ (kromě rodiče a dítěte) musí být minimalizován!

Pokud jste v posledních 14 dnech cestovali nebo se vraceli ze zahraničí, jste povinni při příchodu do MŠ tuto informaci nahlásit p. učitelce ve třídě. Dle seznamu zemí a aktuálního rizika nákazy vám budou sdělena následná opatření. Po návratu ze zemí s vysokým a extrémním rizikem nákazy nelze do MŠ dítě přijmout.

Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel.