25.5. 2022 Dopravní den

Ve středu dopoledne bude v MŠ "Dopravní den", kdy se děti budou seznamovat a procvičovat si základy bezpečného chování v dopravě. Dětem přineste do MŠ ochranné cyklistické (mohou být i jiné) přilby!!!