18. 5. 2023 Informační schůzky

Ve čtvrtek 18. 5.  od 15,00 hod se budou konat pro všechny třídy informační schůzky.

Program:

- informace o zápisu 

- informace o akcích školy do konce školního roku

- školní výlet

- platby pro šk. rok 2023/24

- různé, diskuze, dotazy