Akce školy červen 2023

1. 6.  - dopolene v MŠ oslava Mezinároního dne dětí

1. 6. - odpoledne od 15,30 hod Rozloučení s předškoláky na školní zahradě

7. 6. - návštěva 1. třídy ZŠ - budoucí školáčci ze třídy Žabek

8. 6. - Atletická olympiáda v Rumburku - školu budou reprezentovat 2 chlapci a 2 dívky

13. 6. - školní výlet ZOO Liberec, cena 380,00 Kč

27. 6. - shlédnutí divadelního přestavení v režii ZŠ - dopoledne v kinosále

28. 6. - návštěva Rumburského muzea s interaktivním programem "Poklady skřítka Alfonse" - 3.třída Žabky