Poděkování

Vážení rodiče,

touto cestou bych Vám  chtěla za sebe, ale i jménem všech učitelek poděkovat za dojemné rozloučení a spoustu krásných dárků a květin na závěr školního roku. Bohužel jsem nebyla ze zdravotních důvodů v MŠ přítomná a mrzí mne, že jsem Vám nemohla osobně poděkovat, tak alespoň touto cestou.

Přejeme krásné slunečné léto a spoustu zážitků s Vašimi dětmi. 

 

Bc. Lenka Vopatová, ředitelka školy