10. října 2023 Třídní schůzky

Vážení rodiče,

v úterý 10. října v 15,00 hod se budou konat společné třídní schůzky pro všechny rodiče.

Program:

- Seznámení s chodem a organizací školy pro šk. rok 2023/24.

- výše stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

- hodnocení Krajské hygienické stanice

- plánované akce školy

- diskuse, náměty, připomínky

 

Těšíme se na vaši účast.

 

Bc. Lenka Vopatová, ředitelka školy