20.10.2020 Pozdrav dětem

Paní učitelky a děti ze 3.třídy Žabiček posílají dětem, které nejsou ve školce mnoho pozdravů a také návody na činnosti k distanční výuce (v příloze 1-4), které tento týden dělají děti v MŠ. Splněné úkoly přineste po uzdravení sebou do MŠ. Možnost osobního vyzvednutí v MŠ. Přejeme brzké uzdravení.

 

Podzim

František Hrubín

Padá listí zlaté, rudé,
jeho plná zahrada.

A co potom padat bude,
až to listí opadá?

Potom bude padat sníh,
co ho bude ve větvích.

Co ho bude všude, všude,
jen to slunce bude rudé.

15.10.2020Informace pro rodiče

Vzhledem k pandemické situaci se neuskuteční třídní schůzky, důležité informace jsou  v příloze, také je možné vyzvednout informace v papírové podobě v MŠ.

10.9.2020 První seznámení u Rybiček

Ve třídě Rybiček je zařazemo 16 dětí, z toho 11 dětí nastoupilo nově od 1. září. Děti se seznámily s prostředím, kolektivem a postupně si přivykají na denní režim. Učí se samostatnosti, navazují první kamarádské vztahy s ostatními dětmi, viz fota v galerii.

Seznam věcí do MŠ

Vážení rodiče,

v příloze je seznam důležitých věcí, které budou do MŠ vaše děti potřebovat. Prosíme nezapomeňte vše podepsat.

Děkujeme

Zahájení školního roku 1. září 2020

Vážení rodiče,

v úterý 1. září 2020 bude zahájen nový školní rok. Děti budou rozděleny do jednotlivých tříd dle seznamu v šatně. Nadále budou platit tyto bezpečnostní a hygienická opatření:

 

- při příchodu do MŠ u hlavních dveří a také před vstupem dítěte do třídy použít desinfekci na ruce

- v prostorách budovy MŠ je povinnost pro rodiče i ostatní osoby nosit roušky

- děti musí mít jednu čistou roušku v šatní skříňce

- do MŠ je z hygienických důvodů zakázáno nosit předměty a hračky z domova

- dbejte, aby Vaše dítě nepřišlo do MŠ s jakýmikoliv respiračními příznaky

 

Děkujeme za respektování těchto pravidel.

 

Bc. Lenka Vopatová, ředitelka školy

 

Prázdninový provoz

Od 1. 7. 2020 bude v MŠ zahájen prázdninový provoz na jednu třídu. Od 20. 7. do 14. 8. 2020 bude provoz v MŠ zcela uzavřen. Provoz bude zahájen znovu od 17. 8. 2020.

 

Bc. Lenka Vopatová

ředitelka školy

Informace k Rozloučení s předškoláky 23.6.2020

Vážení rodiče, 

z důvodu koronavirové epidemie je nutné sebou přinést čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte(formulář na webových stránkách), popřípadě bude možnost vyplnění před akcí v MŠ.

Netýká se již docházejících dětí.

Bc. Lenka Vopatová, ředitelka MŠ

21.6. 2020

V pátek 19.6. jsme byli nuceni uzavřít  provoz v MŠ, z důvodu havarijní situace, kterou se podařilo přes víkend vyřešit. Od pondělí 22.6. bude provoz opět otevřen. Děkujeme rodičům za vstřícnost a ochotu při řešení této nelehké situace.

 

Bc. Lenka Vopatová, ředitelka MŠ 

12.6.2020 Nové hraní nejen pro předškoláky

23.6.2020 Rozloučení s předškoláky

V příloze je pozvánka pro děti a rodiče, které nastoupí 1.září 2020 do ZŠ.

Stránky

Přihlásit se k odběru Mateřská škola Velký Šenov RSS