Informace k provozu v MŠ

Od 26. 4. 2021 je nadále  umožněna docházka do MŠ pouze těmto dětem:

- předškoláci - 3. třída Žabky

- dětem rodičů vybraných profesí (zdravotničtí pracovníci  ▪ pedagogickými pracovníky ▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů ▪ příslušníci ozbrojených sil ▪  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví ▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky ▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení ▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky)

Distanční výuka pro předškoláky v týdnu od 26.4. do 30.4. 2021

Vážení rodiče,

připravily jsme pro děti (nejen) předškoláky, kteří nechodí do MŠ úkoly pro distanční výuku v týdnu od 26. do 30. dubna 2021. Vše naleznete v přílohách, přičemž první příloha je soupis a popsání všech úkolů (tu nemusíte tisknout), následují tři pracovní listy a tři omalovánky (stačí, když si děti vyberou jeden obrázek k vybarvení). Vše prosím odevzdejte dle pokynů uvedených zde v aktualitách.

Užívejte poslední dubnový týden. Doufáme, že se brzy všichni ve školce zase setkáme!

Učitelky žabek Jana a Kristýna.

 

Distanční výuka v týdnu od 19. do 23. dubna 2021

Vážení rodiče,
připravily jsme pro děti ( nejen předškoláky) pár pracovních listů pro distanční výuku v týdnu od 19. do 23. dubna 2021.
Pracovní listy naleznete v přílohách.  1) Bludiště - pomoc včelce najít cestu ven z tulipánu. 2)Cviky na uvolnění ruky- správný úchop psací potřeby a vedení pastelky pomocí šipek a teček.
Vypracované listy prosím odevzdejte dle pokynů uvedených zde v aktualitách.
Přejeme vám příjemnou zábavu při plnění veselých jarních pracovních listů.
učitelky žabek Jana a Kristýna.

Pokyny pro rodiče ke znovu otevření MŠ

Soubor pokynů naleznete v příloze po otevření odkazu.

Informace k otevření MŠ od 19. 4. 2021

Pravidla provozu MŠ od 19. 4. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  (dále jen MZ) k omezení provozu ve školách a šk. zařízeních umožňuje od 19.4. osobní přítomnost na vzdělávání dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání a dětem rodičů vybraných profesí. Dítě může být přijato do MŠ pouze v případě, že podstoupí pravidelné testování 2x v týdnu (pondělí, čtvrtek) v součinnosti se zákonným zástupcem. Celkový čas testování je cca 20 min, je potřeba s tím počítat. Testování nemusí podstoupit dítě, které prodělalo COVID 19 a doloží potvrzení od lékaře.  Podrobné informace budou předány v den nástupu do MŠ.

Hygienická a bezpečnostní opatření:

  • Povinnost nosit respirátor pro zákonné zástupce, děti bez roušek.
  • Děti s jakýmkoliv příznakem COVID 19  (najdete v příloze pod textem), nesmí být do MŠ přijaty.
  • Instrukce k testování najdete v další příloze

 

12. 4. 2021 Logopedie v lavici

Logopedie V lavici

Od února 2021 byl spuštěn nový webový portál – Logopedie V lavici – www.logopedie.vlavici.cz, který slouží nejen pro pedagogické pracovníky v mateřských školách, logopedické asistenty i logopedy, ale i pro rodiče dětí s narušenou komunikační schopností. Ve stovkách cvičení si může dítě procvičovat slovní zásobu, vhodnou artikulaci, sluchovou a zrakovou percepci, grafomotoriku, rozvíjet čtení, psaní a mnoho dalšího. Logopedie se stává díky naší aplikaci zábavnější a pro rodiče snadnější. 

Distanční výuka pro předškoláky v týdnu od 12. do 16.dubna 2021

Vážení rodiče,

připravily jsme pro děti (nejen) předškoláky úkoly pro distanční výuku po dobu uzavřeného provozu v týdnu od 12. do 16. dubna 2021. Vše naleznete v přílohách, přičemž první příloha je soupis a popsání všech úkolů (tu nemusíte tisknout), a následují tři pracovní listy. Vše prosím odevzdejte dle pokynů uvedených zde v aktualitách.

Užívejte jarní dny a doufejme, že již i teplé počasí a sluníčko,

učitelky žabek Jana a Kristýna.

 

9. 4. 2021 Informace k otevření MŠ

Termín otevření MŠ Velký Šenov se dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví posouvá o týden, a to od 19. 4. 2021.

8.4.2021 Předběžné informace o otevření MŠ

Vážení rodiče,

čekáme na rozhodnutí, které by ohledně otevření MŠ mělo podle aktuálních informací padnout v pátek 9. 4. v odpoledních hodinách. Pokud dojde i v děčínském okrese k otevření od 12.4. bude se týkat těchto dětí:

A) děti s povinnou předškolní docházkou

B) děti rodičů vybraných profesí:

 - zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

 - pedagogičtí pracovníci

 - zaměstnanci bezpečnostních sborů

 - příslušníci ozbrojených sil

 - zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

 - zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 - zaměstnanci Úřadu práce České republiky

 - zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

 - zaměstnanci Finanční správy České republiky

 Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Povinnost testování dětí bude 2x v týdnu. Kdo nebude chtít testování podstupovat, bude mu absence v MŠ omluvena.

Aktuální dění ohledně otevření mateřských škol budeme nadále sledovat a další informace uveřejníme na těchto webových stránkách.

 

Bc. Lenka Vopatová, ředitelka školy

5. 4. 2021 Zápis do MŠ pro školní rok 2021/22

Zápis do MŠ (plakát je v příloze) proběhne elektronickou cestou, a to v termínu od 2. - 16. května. Sledujte webové stránky MŠ, na kterých budou v posledním dubnovém týdnu zveřejněny podrobnější informace a formuláře k zápisu.

 

Bc. Lenka Vopatová, ředitelka školy

 

 

Stránky

Přihlásit se k odběru Mateřská škola Velký Šenov RSS