Informace k zahájení školního roku 2021/22

S ohledem na dodržování zdravotních a bezpečnostních opatření se nebude konat informativní schůzka pro rodiče. Důležité informace k zahájení školního roku a k průběhu 1. pololetí naleznete v příloze.

7.10.2021 Divadlo

Ve čtvrtek 7.10. přijede do MŠ divadlo Matýsek - pohádka "O dracích"

vstup 50,- Kč

Opatření v MŠ od 1. 9. 2021

Od 1. 9. dodržování bezpečnostních a hygienických zásad

Do MŠ je povolen vstup pouze s nasazeným respirátorem, či rouškou. V prostorách šatny se zdržujte pouze nezbytnou dobu. Vstup třetích osob do budovy MŠ (kromě rodiče a dítěte) musí být minimalizován!

Pokud jste v posledních 14 dnech cestovali nebo se vraceli ze zahraničí, jste povinni při příchodu do MŠ tuto informaci nahlásit p. učitelce ve třídě. Dle seznamu zemí a aktuálního rizika nákazy vám budou sdělena následná opatření. Po návratu ze zemí s vysokým a extrémním rizikem nákazy nelze do MŠ dítě přijmout.

Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel.

24.6.2021 Rozloučení s předškoláky

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 24. 6. 2021 od 16,15 hodin proběhne v MŠ ve 3. třídě Žabek "Rozloučení s předškoláky" za účasti rodičů předškoláků a představitelů Městského úřadu Velký Šenov.

Program:

1. vystoupení dětí

2. předání upomínkových dárků

 

Jste srdečně zváni.

 

Bc. Lenka Vopatová

ředitelka školy

22. 6. 2021 Schůzka

Schůzka  pro rodiče předškoláků

 

V úterý 22. 6. 2021 bude od 16 hodin v MŠ schůzka s rodiči předškoláků za účasti p. učitelek ze Základní školy Velký Šenov. Budou předány informace k nástupu dětí do 1. třídy.

 

Účast nutná!

Fotografování V MŠ

FOTOGRAFOVÁNÍ

Děti se budou fotografovat společně se svojí třídou. Termíny jsou zajištěny na:

14. 6. pondělí a 16. 6. středa z důvodu možnosti nepříznivého počasí. Proto dejte dětem vhodné oblečení na oba dva dny!!!

27. 5. 2021 Rozhodnutí o přijetí do MŠ

V příloze je zveřejněna listina s registračními čísly, které byly zaslány SMS zprávou. Pod těmito čísly najdete přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2021.

Dne 3. 6. 2021 bude v MŠ od 9,00 do 15,00 hod vydáváno Rozhodnutí o přijetí do MŠ v papírové formě. Dále budou předány k vyplnění další formuláře potřebné k přijetí dítěte do MŠ (přihláška ke stravování, evidenční list...). Pokud se nebudete moci dostavit, je možné domluvit jiný termín na telefonním čísle 731 495 164.

 

Bc. Lenka Vopatová

ředitelka školy

20. 6. 2021 Oznámení o uzavření provozu v době letních prázdnin

Vážení rodiče,

plánované uzavření provozu v MŠ v době letních prázdnin je od 19. 7. do 13. 8. 2021(4 týdny).

 

Bc. Lenka Vopatová

ředitelka školy

7. 5. 2021 Otevření MŠ

Vážení rodiče,

10. 5. 2021 bude zahájen provoz v mateřské škole pro všechny děti bez omezení a bez testování. Nadále je povinnost nošení respirátorů pro rodiče a zákonné zástupce. Vstup třetích osob mimo dětí, rodičů a zákonných zástupců do prostor školy jen v nezbytně nutných případech.

Již se na všechny děti moc těšíme.

 

Bc. Lenka Vopatová

ředitelka školy

 

Informace k provozu MŠ od 3. 5 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:

 Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:  V mateřských školách od 3. 5. 2021 ▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující: o děti v mateřských školách v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze se od 3. 5. 2021 již povinně netestují, všichni pracovníci přítomní na pracovišti MŠ se testují povinně jedenkrát v pracovním týdnu (to stejné již platí v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském). Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Stránky

Přihlásit se k odběru Mateřská škola Velký Šenov RSS