Prázdninový provoz

Od 1. července bude v MŠ omezený provoz na jednu třídu pro děti zaměstnaných rodičů. Zcela uzavřený provoz bude od 18. 7. do 21. 8.  Přejeme vám krásné a slunečné léto.

 

Kolektiv MŠ

4. 7. 2022 Uzavření provozu

Vážení rodiče,

v souvislosti se státním svátkem dne 5. a 6. července bude MŠ uzavřena již od 4. července - pondělí. Provoz pro zaměstnané rodiče bude opět zahájen 7. července ve čtvrtek.

Bc. Lenka Vopatová, ředitelka školy

22.6. 2022 Rozloučení s předškoláky

Slavnostní rozloučení proběhne 22. 6. od 15 hodin na školní zahradě. Zveme všechny děti a rodiče z MŠ. 

Kolektiv MŠ

14. 6. 2022 Školní výlet

V úterý pojedeme s dětmi na výlet do indiánské vesničky Rosehill (u Děčína).

Dětem dejte pohodlné oblečení, pevnou obuv a pokrývku hlavy.

Do batůžku dětem dejte: pláštěnku, jídlo a pití na celý den.

Platba: 320,00 Kč (120,00 Kč cena programu, 200,00 Kč doprava)

25. 5. 2022 Rozhodnutí o přijetí do MŠ

V příloze je listina s registračními čísly pod kterými najdete rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022.

26.5.2022 Hasičský den

Ve čtvrtek dopoledne 26.5. přijedou do MŠ hasiči s ukázou techniky, hasičského vybavení a výstroje. Děti seznámí s bezpečným chováním, jak předcházet požárům a jak se chovat v případě ohrožení.

25.5. 2022 Dopravní den

Ve středu dopoledne bude v MŠ "Dopravní den", kdy se děti budou seznamovat a procvičovat si základy bezpečného chování v dopravě. Dětem přineste do MŠ ochranné cyklistické (mohou být i jiné) přilby!!!

 

20. 5. 2022 Jarní fotografování

V pátek 20. 5. se budou děti jednotlivě fotit dle závazné přihlášky, která byla v MŠ k dispozici na nástěnce. Pokud bude mít někdo další zájem, nahlaste ve svých třídách.

19 .5. 2022 Výlet do muzea Rumburk

Ve čtvrtek 19.5. pojedeme s dětmi na celodenní výlet do muzea Rumburk, kde bude pro ně připraven program "S kukačkou okolo rybníka". Pojedeme po svačině vlakem v 10,06 hodin, návrat bude ve 13,50 hod. Dětem dejte pohodlnou obuv a adekvátní oblečení vzhledem k počasí. Do batůžku malou svačinu a pití. Oběd bude zajištěn (baliček ze školní jídelny od p. kuchařek).

Jízdné a vstupné hradí škola

12. 5. - Fotografování tříd

Ve čtvrtek dopoledne 12. 5. se děti budou fotografovat na společné foto třídy. Dle příznivého počasí bude fotografování probíhat venku.

Stránky

Přihlásit se k odběru Mateřská škola Velký Šenov RSS