27. 5. 2021 Rozhodnutí o přijetí do MŠ

V příloze je zveřejněna listina s registračními čísly, které byly zaslány SMS zprávou. Pod těmito čísly najdete přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2021.

Dne 3. 6. 2021 bude v MŠ od 9,00 do 15,00 hod vydáváno Rozhodnutí o přijetí do MŠ v papírové formě. Dále budou předány k vyplnění další formuláře potřebné k přijetí dítěte do MŠ (přihláška ke stravování, evidenční list...). Pokud se nebudete moci dostavit, je možné domluvit jiný termín na telefonním čísle 731 495 164.

 

Bc. Lenka Vopatová

ředitelka školy

20. 6. 2021 Oznámení o uzavření provozu v době letních prázdnin

Vážení rodiče,

plánované uzavření provozu v MŠ v době letních prázdnin je od 19. 7. do 13. 8. 2021(4 týdny).

 

Bc. Lenka Vopatová

ředitelka školy

7. 5. 2021 Otevření MŠ

Vážení rodiče,

10. 5. 2021 bude zahájen provoz v mateřské škole pro všechny děti bez omezení a bez testování. Nadále je povinnost nošení respirátorů pro rodiče a zákonné zástupce. Vstup třetích osob mimo dětí, rodičů a zákonných zástupců do prostor školy jen v nezbytně nutných případech.

Již se na všechny děti moc těšíme.

 

Bc. Lenka Vopatová

ředitelka školy

 

Informace k provozu MŠ od 3. 5 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:

 Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:  V mateřských školách od 3. 5. 2021 ▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující: o děti v mateřských školách v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze se od 3. 5. 2021 již povinně netestují, všichni pracovníci přítomní na pracovišti MŠ se testují povinně jedenkrát v pracovním týdnu (to stejné již platí v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském). Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Distanční výuka pro předškoláky v týdnu od 3.5. do 7.5. 2021

Vážení rodiče,

připravily jsme pro děti (nejen) předškoláky, kteří nechodí do MŠ úkoly pro distanční výuku v týdnu od 3. do 7. května 2021.
Všechny úkoly naleznete v přílohách, přičemž první příloha je soupis a popsání podrobných informací ke všem pracovním listům (tu nemusíte tisknout) a dále následují samotné pracovní listy. Vše prosím odevzdejte dle pokynů uvedených zde v aktualitách.
Přejeme vám krásné dny plné radosti, při plnění pracovních listů s vašimi dětmi. Doufáme že se již brzy setkáme.

 

Učitelky žabek  Kristýna a Jana.

Informace k zápisu do MŠ 2021

Zápis proběhne v souladu s právními předpisy. Z důvodu koronavirové epidemie proběhne elektronickou cestou od 2. do 16. 5. 2021.

Formuláře k vyplnění najdete v hlavním menu - složka Zápis do MŠ:

1. Žádost o přijetí do MŠ+doložení kopie rodného listu.

2. Formulář k vyjádření lékaře.

3. Formulář souhlasu ke zpracování osobních údajů.

4. Kritéria pro přijetí dítěte.

 

Žádost můžete podat následujícími způsoby:

A) Do datové schránky školy (gr2k3uu).

B) E - mailem s elektronickým podpisem: info@msvelkysenov.cz (nelze jen poslat prostý e - mail).

C) Poštou: Mateřská škola Velký Šenov, Leopoldka 74, 407 78 Velký Šenov.

D) Vhozením obálky s dokumenty do schránky MŠ s nápisem ZÁPIS.

E) Osobním podáním ( pouze po telefonické domluvě na čísle 731495164).

 

Pokud rodiče nemají možnost stažení formulářů, budou formuláře vydány v MŠ po telefonické domluvě.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Informace o přijetí dítěte do MŠ najdete na webových stránkách školy pod registračním číslem dne 27. 5. 2021. Registrační číslo vám bude sděleno SMS zprávou na vámi uvedený telefon v Žádosti o přijetí do MŠ.

 

Bc. Lenka Vopatová, ředitelka školy

 

Informace k provozu v MŠ

Od 26. 4. 2021 je nadále  umožněna docházka do MŠ pouze těmto dětem:

- předškoláci - 3. třída Žabky

- dětem rodičů vybraných profesí (zdravotničtí pracovníci  ▪ pedagogickými pracovníky ▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů ▪ příslušníci ozbrojených sil ▪  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví ▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky ▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení ▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky)

Distanční výuka pro předškoláky v týdnu od 26.4. do 30.4. 2021

Vážení rodiče,

připravily jsme pro děti (nejen) předškoláky, kteří nechodí do MŠ úkoly pro distanční výuku v týdnu od 26. do 30. dubna 2021. Vše naleznete v přílohách, přičemž první příloha je soupis a popsání všech úkolů (tu nemusíte tisknout), následují tři pracovní listy a tři omalovánky (stačí, když si děti vyberou jeden obrázek k vybarvení). Vše prosím odevzdejte dle pokynů uvedených zde v aktualitách.

Užívejte poslední dubnový týden. Doufáme, že se brzy všichni ve školce zase setkáme!

Učitelky žabek Jana a Kristýna.

 

Distanční výuka v týdnu od 19. do 23. dubna 2021

Vážení rodiče,
připravily jsme pro děti ( nejen předškoláky) pár pracovních listů pro distanční výuku v týdnu od 19. do 23. dubna 2021.
Pracovní listy naleznete v přílohách.  1) Bludiště - pomoc včelce najít cestu ven z tulipánu. 2)Cviky na uvolnění ruky- správný úchop psací potřeby a vedení pastelky pomocí šipek a teček.
Vypracované listy prosím odevzdejte dle pokynů uvedených zde v aktualitách.
Přejeme vám příjemnou zábavu při plnění veselých jarních pracovních listů.
učitelky žabek Jana a Kristýna.

Pokyny pro rodiče ke znovu otevření MŠ

Soubor pokynů naleznete v příloze po otevření odkazu.

Stránky

Přihlásit se k odběru Mateřská škola Velký Šenov RSS