Distanční výuka pro předškoláky v týdnu od 3.5. do 7.5. 2021

Vážení rodiče,

připravily jsme pro děti (nejen) předškoláky, kteří nechodí do MŠ úkoly pro distanční výuku v týdnu od 3. do 7. května 2021.
Všechny úkoly naleznete v přílohách, přičemž první příloha je soupis a popsání podrobných informací ke všem pracovním listům (tu nemusíte tisknout) a dále následují samotné pracovní listy. Vše prosím odevzdejte dle pokynů uvedených zde v aktualitách.
Přejeme vám krásné dny plné radosti, při plnění pracovních listů s vašimi dětmi. Doufáme že se již brzy setkáme.

 

Učitelky žabek  Kristýna a Jana.

Informace k zápisu do MŠ 2021

Zápis proběhne v souladu s právními předpisy. Z důvodu koronavirové epidemie proběhne elektronickou cestou od 2. do 16. 5. 2021.

Formuláře k vyplnění najdete v hlavním menu - složka Zápis do MŠ:

1. Žádost o přijetí do MŠ+doložení kopie rodného listu.

2. Formulář k vyjádření lékaře.

3. Formulář souhlasu ke zpracování osobních údajů.

4. Kritéria pro přijetí dítěte.

 

Žádost můžete podat následujícími způsoby:

A) Do datové schránky školy (gr2k3uu).

B) E - mailem s elektronickým podpisem: info@msvelkysenov.cz (nelze jen poslat prostý e - mail).

C) Poštou: Mateřská škola Velký Šenov, Leopoldka 74, 407 78 Velký Šenov.

D) Vhozením obálky s dokumenty do schránky MŠ s nápisem ZÁPIS.

E) Osobním podáním ( pouze po telefonické domluvě na čísle 731495164).

 

Pokud rodiče nemají možnost stažení formulářů, budou formuláře vydány v MŠ po telefonické domluvě.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Informace o přijetí dítěte do MŠ najdete na webových stránkách školy pod registračním číslem dne 27. 5. 2021. Registrační číslo vám bude sděleno SMS zprávou na vámi uvedený telefon v Žádosti o přijetí do MŠ.

 

Bc. Lenka Vopatová, ředitelka školy

 

Informace k provozu v MŠ

Od 26. 4. 2021 je nadále  umožněna docházka do MŠ pouze těmto dětem:

- předškoláci - 3. třída Žabky

- dětem rodičů vybraných profesí (zdravotničtí pracovníci  ▪ pedagogickými pracovníky ▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů ▪ příslušníci ozbrojených sil ▪  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví ▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky ▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení ▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky)

Distanční výuka pro předškoláky v týdnu od 26.4. do 30.4. 2021

Vážení rodiče,

připravily jsme pro děti (nejen) předškoláky, kteří nechodí do MŠ úkoly pro distanční výuku v týdnu od 26. do 30. dubna 2021. Vše naleznete v přílohách, přičemž první příloha je soupis a popsání všech úkolů (tu nemusíte tisknout), následují tři pracovní listy a tři omalovánky (stačí, když si děti vyberou jeden obrázek k vybarvení). Vše prosím odevzdejte dle pokynů uvedených zde v aktualitách.

Užívejte poslední dubnový týden. Doufáme, že se brzy všichni ve školce zase setkáme!

Učitelky žabek Jana a Kristýna.

 

Distanční výuka v týdnu od 19. do 23. dubna 2021

Vážení rodiče,
připravily jsme pro děti ( nejen předškoláky) pár pracovních listů pro distanční výuku v týdnu od 19. do 23. dubna 2021.
Pracovní listy naleznete v přílohách.  1) Bludiště - pomoc včelce najít cestu ven z tulipánu. 2)Cviky na uvolnění ruky- správný úchop psací potřeby a vedení pastelky pomocí šipek a teček.
Vypracované listy prosím odevzdejte dle pokynů uvedených zde v aktualitách.
Přejeme vám příjemnou zábavu při plnění veselých jarních pracovních listů.
učitelky žabek Jana a Kristýna.

Pokyny pro rodiče ke znovu otevření MŠ

Soubor pokynů naleznete v příloze po otevření odkazu.

Informace k otevření MŠ od 19. 4. 2021

Pravidla provozu MŠ od 19. 4. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  (dále jen MZ) k omezení provozu ve školách a šk. zařízeních umožňuje od 19.4. osobní přítomnost na vzdělávání dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání a dětem rodičů vybraných profesí. Dítě může být přijato do MŠ pouze v případě, že podstoupí pravidelné testování 2x v týdnu (pondělí, čtvrtek) v součinnosti se zákonným zástupcem. Celkový čas testování je cca 20 min, je potřeba s tím počítat. Testování nemusí podstoupit dítě, které prodělalo COVID 19 a doloží potvrzení od lékaře.  Podrobné informace budou předány v den nástupu do MŠ.

Hygienická a bezpečnostní opatření:

  • Povinnost nosit respirátor pro zákonné zástupce, děti bez roušek.
  • Děti s jakýmkoliv příznakem COVID 19  (najdete v příloze pod textem), nesmí být do MŠ přijaty.
  • Instrukce k testování najdete v další příloze

 

12. 4. 2021 Logopedie v lavici

Logopedie V lavici

Od února 2021 byl spuštěn nový webový portál – Logopedie V lavici – www.logopedie.vlavici.cz, který slouží nejen pro pedagogické pracovníky v mateřských školách, logopedické asistenty i logopedy, ale i pro rodiče dětí s narušenou komunikační schopností. Ve stovkách cvičení si může dítě procvičovat slovní zásobu, vhodnou artikulaci, sluchovou a zrakovou percepci, grafomotoriku, rozvíjet čtení, psaní a mnoho dalšího. Logopedie se stává díky naší aplikaci zábavnější a pro rodiče snadnější. 

Distanční výuka pro předškoláky v týdnu od 12. do 16.dubna 2021

Vážení rodiče,

připravily jsme pro děti (nejen) předškoláky úkoly pro distanční výuku po dobu uzavřeného provozu v týdnu od 12. do 16. dubna 2021. Vše naleznete v přílohách, přičemž první příloha je soupis a popsání všech úkolů (tu nemusíte tisknout), a následují tři pracovní listy. Vše prosím odevzdejte dle pokynů uvedených zde v aktualitách.

Užívejte jarní dny a doufejme, že již i teplé počasí a sluníčko,

učitelky žabek Jana a Kristýna.

 

9. 4. 2021 Informace k otevření MŠ

Termín otevření MŠ Velký Šenov se dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví posouvá o týden, a to od 19. 4. 2021.

Stránky

Přihlásit se k odběru Mateřská škola Velký Šenov RSS