12. 4. 2021 Logopedie v lavici

Logopedie V lavici

Od února 2021 byl spuštěn nový webový portál – Logopedie V lavici – www.logopedie.vlavici.cz, který slouží nejen pro pedagogické pracovníky v mateřských školách, logopedické asistenty i logopedy, ale i pro rodiče dětí s narušenou komunikační schopností. Ve stovkách cvičení si může dítě procvičovat slovní zásobu, vhodnou artikulaci, sluchovou a zrakovou percepci, grafomotoriku, rozvíjet čtení, psaní a mnoho dalšího. Logopedie se stává díky naší aplikaci zábavnější a pro rodiče snadnější. 

Distanční výuka pro předškoláky v týdnu od 12. do 16.dubna 2021

Vážení rodiče,

připravily jsme pro děti (nejen) předškoláky úkoly pro distanční výuku po dobu uzavřeného provozu v týdnu od 12. do 16. dubna 2021. Vše naleznete v přílohách, přičemž první příloha je soupis a popsání všech úkolů (tu nemusíte tisknout), a následují tři pracovní listy. Vše prosím odevzdejte dle pokynů uvedených zde v aktualitách.

Užívejte jarní dny a doufejme, že již i teplé počasí a sluníčko,

učitelky žabek Jana a Kristýna.

 

9. 4. 2021 Informace k otevření MŠ

Termín otevření MŠ Velký Šenov se dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví posouvá o týden, a to od 19. 4. 2021.

8.4.2021 Předběžné informace o otevření MŠ

Vážení rodiče,

čekáme na rozhodnutí, které by ohledně otevření MŠ mělo podle aktuálních informací padnout v pátek 9. 4. v odpoledních hodinách. Pokud dojde i v děčínském okrese k otevření od 12.4. bude se týkat těchto dětí:

A) děti s povinnou předškolní docházkou

B) děti rodičů vybraných profesí:

 - zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

 - pedagogičtí pracovníci

 - zaměstnanci bezpečnostních sborů

 - příslušníci ozbrojených sil

 - zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

 - zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 - zaměstnanci Úřadu práce České republiky

 - zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

 - zaměstnanci Finanční správy České republiky

 Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Povinnost testování dětí bude 2x v týdnu. Kdo nebude chtít testování podstupovat, bude mu absence v MŠ omluvena.

Aktuální dění ohledně otevření mateřských škol budeme nadále sledovat a další informace uveřejníme na těchto webových stránkách.

 

Bc. Lenka Vopatová, ředitelka školy

5. 4. 2021 Zápis do MŠ pro školní rok 2021/22

Zápis do MŠ (plakát je v příloze) proběhne elektronickou cestou, a to v termínu od 2. - 16. května. Sledujte webové stránky MŠ, na kterých budou v posledním dubnovém týdnu zveřejněny podrobnější informace a formuláře k zápisu.

 

Bc. Lenka Vopatová, ředitelka školy

 

 

Distanční výuka pro předškoláky v týdnu od 6.4. do 9.4.

Vážení rodiče, připravily jsme pro děti (nejen) předškoláky úkoly pro distanční výuku po dobu uzavřeného provozu v týdnu od 6.dubna do 9.dubna 2021. Vše naleznete v přílohách, přičemž první příloha je soupis a popsání všech úkolů (tu netiskněte). Následují dva pracovní listy na trénování správného úchopu psací potřeby, uvolnění ruky a opakování číselné řady 1-5. Další přiložený list je šablona kytiček pro pokus s vodou. Prosíme rodiče, aby dohlédli na to, ať si děti všechny své odevzdané práce sami podepíšou. S dětmi jsme podpisy trénovaly pomocí vzoru. Vše prosím odevzdejte dle pokynů uvedených zde v aktualitách. Přejeme vám hezky strávený čas s vašimi dětmi při plnění hravých a jednoduchých úkolů. Učitelky žabek Jana a Kristýna.

31.3.2021 Jarní mandala k vybarvení

V příloze najdete mandalu k vybarvení a vystřižení. Můžete ji zavěsit jako dekoraci do okna.

1.4.2021 Velikonoce v MŠ

Milé děti a rodiče,

srdečně vás zveme na akci pořádanou naší mateřskou školou dne 1. dubna 2021. Na velikonočně vyzdobené zahradě bude na děti čekat schované překvapení od velikonočního zajíčka. Budeme rádi, když přispějete k výzdobě našeho "VAJÍČKOVNÍKU" svou vytvořenou kraslicí. Čekáme Vás u zadní malé branky v čase od 10,00 - 16,00 hodin. Prosíme o dodržování hygienických pravidel a nařízení.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv MŠ  

 

29.3.2021 Prodloužení uzavřeného provozu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nadále omezuje provoz škol a školských zařízení do 11. dubna 2021 a pokračuje se v dosavadním režimu. Další informace budou aktuálně uváděny na těchto webových stránkách, prosíme sledujte je. 

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021 bude prominuta.

 

Bc. Lenka Vopatová

ředitelka školy

Distanční výuka pro předškoláky v týdnu od 29.3. do 1.4. 2021

Vážení rodiče,

připravily jsme pro děti (nejen) předškoláky úkoly pro distanční výuku po dobu uzavřeného provozu v týdnu od 29. března do 1. dubna 2021. Vše naleznete v přílohách, přičemž první příloha je soupis a popsání všech úkolů (tu nemusíte tisknout), následují tři pracovní listy a čtyři šablony vajíček jako zápich do květin (stačí vybrat jedno). Vše prosím odevzdejte dle pokynů uvedených zde v aktualitách.

Užívejte slunné jarní dny a přejeme krásné Velikonoce,

učitelky žabek Jana a Kristýna.

Stránky

Přihlásit se k odběru Mateřská škola Velký Šenov RSS